ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Κατηγορία προϊόντος: CLAAS-DOMINATOR
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
600118.1 ΑΝΩ                   108 / 106
647675
600117.4 ΚΑΤΩ                 218 / 208 / 118 / 106 / 116 / 370                            / 360 / 340 / 228
647127 ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ       218 / 208 / 118 / 108
647676
647126 ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ       204 / 115 / 114 / 98 / 96
647674
678001 ΑΝΩ                   105
678002.1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ     105
678004 ΚΑΤΩ                 105
600115 ΑΝΩ                   98 / 96
646097.0
647673
646098.1 ΚΑΤΩ               204 / 115 / 114 / 98 / 96
600114
673903 ΑΝΩ                   85 / 80
673903 ΜΕΓΑΛΟ
673905.1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ     85 / 80
671595 ΚΑΤΩ                 85 / 80
673901
600112 ΑΝΩ                 76
600111 ΚΑΤΩ               76
736060 ΑΝΩ                 450 / 460 LEXION
736061 ΚΑΤΩ               450 / 460 LEXION
736182 ΑΝΩ                 420         LEXION
736183 ΚΑΤΩ               420         LEXION
553543.1 TUGANO         330 / 320           ΑΝΩ
553542.0 TUGANO         330 / 320         ΚΑΤΩ
553541.1 TUGANO         340 / 440 / 450   ΑΝΩ
553540.0 TUGANO         340 / 440 / 450   ΚΑΤΩ
725139.1 ΑΝΩ                 48 / 68
725139 ΑΝΩ                 48 / 58 / 68
725140.1 ΚΑΤΩ               48 / 68
725131 ΑΝΩ                 38
725132 ΚΑΤΩ               38
pict0474
pict0473
pict0475
pict0476
1-4w.gif

Περιγραφή

600118.1 ΑΝΩ                   108 / 106
647675
600117.4 ΚΑΤΩ                 218 / 208 / 118 / 106 / 116 / 370                            / 360 / 340 / 228
647127 ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ       218 / 208 / 118 / 108
647676
647126 ΤΡΑΙΤΕ ΑΝΩ       204 / 115 / 114 / 98 / 96
647674
678001 ΑΝΩ                   105
678002.1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ     105
678004 ΚΑΤΩ                 105
600115 ΑΝΩ                   98 / 96
646097.0
647673
646098.1 ΚΑΤΩ               204 / 115 / 114 / 98 / 96
600114
673903 ΑΝΩ                   85 / 80
673903 ΜΕΓΑΛΟ
673905.1 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ     85 / 80
671595 ΚΑΤΩ                 85 / 80
673901
600112 ΑΝΩ                 76
600111 ΚΑΤΩ               76
736060 ΑΝΩ                 450 / 460 LEXION
736061 ΚΑΤΩ               450 / 460 LEXION
736182 ΑΝΩ                 420         LEXION
736183 ΚΑΤΩ               420         LEXION
553543.1 TUGANO         330 / 320           ΑΝΩ
553542.0 TUGANO         330 / 320         ΚΑΤΩ
553541.1 TUGANO         340 / 440 / 450   ΑΝΩ
553540.0 TUGANO         340 / 440 / 450   ΚΑΤΩ
725139.1 ΑΝΩ                 48 / 68
725139 ΑΝΩ                 48 / 58 / 68
725140.1 ΚΑΤΩ               48 / 68
725131 ΑΝΩ                 38
725132 ΚΑΤΩ               38

Εφαρμογές