ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΦΑΚΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

Κατηγορία προϊόντος: CLAAS-DOMINATOR
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
662927 GRAIN 218 / 208 / 360 / 370
662900 CORN
663970 GRAIN
777580 GRAIN
663975 GRAIN
663341 GRAIN Π.Τ.   204 / 350
663345 CORN
777591 GRAIN Ν.Τ. MEGA.2         204 / 350 
664140 GRAIN
756195 GRAIN LEXION             450 / 460
735440 CORN
748643 GRAIN διάκενο 6mm    LEXION         450 / 460
756178 GRAIN LEXION           420
662808 GRAIN 118       MEDIUM 340
662811 CORN
0777549.1 GRAIN ΣΙΤΑΡΙΟΥ   LEXION   540 / 560 / 580 / 600
0757439.1 CORN                    LEXION   540 / 560 / 580 / 600
777238 (6.5) GRAIN          LEXION   510 / 530 / 630
662815 GRAIN ΣΙΤΑΡΙΟΥ         86 / 96 / 98   MEDIUM 330
662817 CORN                          86 / 96 / 98   MEDIUM 330
19-2
  • 19-2
1-4w.gif

Περιγραφή

662927 GRAIN 218 / 208 / 360 / 370
662900 CORN
663970 GRAIN
777580 GRAIN
663975 GRAIN
663341 GRAIN Π.Τ.   204 / 350
663345 CORN
777591 GRAIN Ν.Τ. MEGA.2         204 / 350 
664140 GRAIN
756195 GRAIN LEXION             450 / 460
735440 CORN
748643 GRAIN διάκενο 6mm    LEXION         450 / 460
756178 GRAIN LEXION           420
662808 GRAIN 118       MEDIUM 340
662811 CORN
0777549.1 GRAIN ΣΙΤΑΡΙΟΥ   LEXION   540 / 560 / 580 / 600
0757439.1 CORN                    LEXION   540 / 560 / 580 / 600
777238 (6.5) GRAIN          LEXION   510 / 530 / 630
662815 GRAIN ΣΙΤΑΡΙΟΥ         86 / 96 / 98   MEDIUM 330
662817 CORN                          86 / 96 / 98   MEDIUM 330

Εφαρμογές