ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΦΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ

Κατηγορία προϊόντος: JOHN-DEERE
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
ΑΖ-26186 GRAIN
1085 / 985
ΑΖ-34047 GRAIN
1188
ΑΖ-35458 CORN
ΑΖ-23442 GRAIN
1075 / 975 /970
ΑΖ-34046 GRAIN
1177 / 1174
ΑΖ-35457
ΑΖ-23441 GRAIN
1065 / 965 / 955 / 950 / 630 / 1042
ΑΖ-34045
AZ-49946 GRAIN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
2064
2066
2266
AZ-49458 GRAIN
Ν.Τ.  με λαμαρίνες
AZ-49946 GRAIN
Ν.Τ.   χωρίς λαμαρίνες
AZ-49458 GRAIN
Ν.Τ.   χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-49313 GRAIN
Π.Τ.
AZ-50732 CORN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
AZ-50732 CORN
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48844 CORN
Π.Τ.
ΑΖ-50490 UNIVERSAL
Ν.Τ. με λαμαρίνες
ΑΖ-50490 UNIVERSAL
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48845 UNIVERSAL
Π.Τ.
AZ-50720 GRAIN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
2056
2058
2258
AZ-50720 GRAIN
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
AZ-49314 GRAIN
Π.Τ.
ΑΖ-49452 CORN N.T.
ΑΖ-50653 UNIVERSAL
Ν.Τ. με λαμαρίνες
ΑΖ-50653 UNIVERSAL
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48846 UNIVERSAL
Π.Τ.
AZ-100292
   9680 / W650 / W660
AZ-102621
UNIVERSAL 9680 / W650 / W660
ΑΖ-101813
AZ-100315 GRAIN 
AXE-53053
9580
AZ-101141 GRAIN                                  AXE-53051 UNIVERSAL 9580
17-1-kofes-sitariou
  • 17-1-kofes-sitariou
1-4w.gif

Περιγραφή

ΑΖ-26186 GRAIN
1085 / 985
ΑΖ-34047 GRAIN
1188
ΑΖ-35458 CORN
ΑΖ-23442 GRAIN
1075 / 975 /970
ΑΖ-34046 GRAIN
1177 / 1174
ΑΖ-35457
ΑΖ-23441 GRAIN
1065 / 965 / 955 / 950 / 630 / 1042
ΑΖ-34045
AZ-49946 GRAIN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
2064
2066
2266
AZ-49458 GRAIN
Ν.Τ.  με λαμαρίνες
AZ-49946 GRAIN
Ν.Τ.   χωρίς λαμαρίνες
AZ-49458 GRAIN
Ν.Τ.   χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-49313 GRAIN
Π.Τ.
AZ-50732 CORN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
AZ-50732 CORN
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48844 CORN
Π.Τ.
ΑΖ-50490 UNIVERSAL
Ν.Τ. με λαμαρίνες
ΑΖ-50490 UNIVERSAL
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48845 UNIVERSAL
Π.Τ.
AZ-50720 GRAIN
Ν.Τ. με λαμαρίνες
2056
2058
2258
AZ-50720 GRAIN
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
AZ-49314 GRAIN
Π.Τ.
ΑΖ-49452 CORN N.T.
ΑΖ-50653 UNIVERSAL
Ν.Τ. με λαμαρίνες
ΑΖ-50653 UNIVERSAL
Ν.Τ. χωρίς λαμαρίνες
ΑΖ-48846 UNIVERSAL
Π.Τ.
AZ-100292
   9680 / W650 / W660
AZ-102621
UNIVERSAL 9680 / W650 / W660
ΑΖ-101813
AZ-100315 GRAIN 
AXE-53053
9580
AZ-101141 GRAIN                                  AXE-53051 UNIVERSAL 9580

Εφαρμογές