ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΠΑΝΙΣTΗΡΙΟΥ ΠΤΕΡΥΓΙΑ (ΓΙΑ ΚΑΛΑΜΠ.) ΧΑΡΧΑΛΙΑ

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
84446559 CX 880 / 860 / 840 / 820
84446558 CX 880 / 860 / 840 / 820
446023 ΕΝΙΣΧ.          8080
446024 ΕΝΙΣΧ. 8080
446025 ΕΝΙΣΧ. 8070 / 8060
446026 ΕΝΙΣΧ. 8070 / 8060
747505/6/7/8/9 ΣΕΤ ΤΧ 68 / ΤΧ 66 / ΤΧ 36 / TF 46 (5 ΤΕΜ)
747334/5/6/7/8 ΣΕΤ ΤΧ 65 / ΤΧ 34 / TF 44 (5 ΤΕΜ)
9508387/88/89/90/91
kopan-xarxalia7
9--xarxalia
1-4w.gif

Περιγραφή

84446559 CX 880 / 860 / 840 / 820
84446558 CX 880 / 860 / 840 / 820
446023 ΕΝΙΣΧ.          8080
446024 ΕΝΙΣΧ. 8080
446025 ΕΝΙΣΧ. 8070 / 8060
446026 ΕΝΙΣΧ. 8070 / 8060
747505/6/7/8/9 ΣΕΤ ΤΧ 68 / ΤΧ 66 / ΤΧ 36 / TF 46 (5 ΤΕΜ)
747334/5/6/7/8 ΣΕΤ ΤΧ 65 / ΤΧ 34 / TF 44 (5 ΤΕΜ)
9508387/88/89/90/91

Εφαρμογές