ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
84100965 ΑΝΩ CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8060 / 8070 /   8080 / 8090
87109838 ΑΝΩ CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 8060 / 8070 / 8080 / 8090
84076561 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 880 / 860 / 840 / 820
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432132 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 880 / 860 / 840 / 820
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320021 ΚΑΤΩ         CX 880 / 860 / 840
84100966 ΑΝΩ CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
87109836 ΑΝΩ CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
84077046 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 720 / 760 / 780 
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432256 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 720 / 760 / 780  
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320022 ΚΑΤΩ         CX 720 / 760 / 780
426999 ΑΝΩ                       8080
388367 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         8080
426998 ΚΑΤΩ                     8080
427001 ΑΝΩ                       8060 / 8070
394894 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         8060 / 8070
427000 ΚΑΤΩ                     8060 / 8070 / TC 56
426995
84078414
89817834
ΑΝΩ                       TC 56
384639 ΑΝΩ                       1550
398063
335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         1550
336010 ΚΑΤΩ                     1550
398862 ΑΝΩ                       1545 / Μ 140
308231 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           1545 / Μ 140
335974
030024 ΚΑΤΩ                     1545 / Μ 140
453193 ΑΝΩ                       ΤΧ 36 / ΤΧ 68
452799 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           ΤΧ 36 / ΤΧ 68
9832171
453201 ΚΑΤΩ                     ΤΧ 36 / ΤΧ 68
428932 ΑΝΩ                       ΤΧ 34 / TF 44 / TX65
429109 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         TF 44
920643 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         TX 34 / TX65
428934 ΚΑΤΩ                     TX 34 / TF 44 / TX65
429217
9831346
426997 ΑΝΩ                       8040 / 8050
411499 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           8040 / 8050
426996 ΚΑΤΩ                       8040 / 8050
334146 ΑΝΩ                           1540
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ             1540
334146 ΚΑΤΩ                         1540
030117 ΑΝΩ                       1530 / M 103
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         1530 / M 103
030117 ΚΑΤΩ                     1530 / M 103
pict0386
pict0388
pict0387
pict0389
1-4w.gif

Περιγραφή

84100965 ΑΝΩ CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8060 / 8070 /   8080 / 8090
87109838 ΑΝΩ CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 8060 / 8070 / 8080 / 8090
84076561 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 880 / 860 / 840 / 820
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432132 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 880 / 860 / 840 / 820
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320021 ΚΑΤΩ         CX 880 / 860 / 840
84100966 ΑΝΩ CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
87109836 ΑΝΩ CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
84077046 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 720 / 760 / 780 
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432256 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ CX 720 / 760 / 780  
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320022 ΚΑΤΩ         CX 720 / 760 / 780
426999 ΑΝΩ                       8080
388367 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         8080
426998 ΚΑΤΩ                     8080
427001 ΑΝΩ                       8060 / 8070
394894 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         8060 / 8070
427000 ΚΑΤΩ                     8060 / 8070 / TC 56
426995
84078414
89817834
ΑΝΩ                       TC 56
384639 ΑΝΩ                       1550
398063
335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         1550
336010 ΚΑΤΩ                     1550
398862 ΑΝΩ                       1545 / Μ 140
308231 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           1545 / Μ 140
335974
030024 ΚΑΤΩ                     1545 / Μ 140
453193 ΑΝΩ                       ΤΧ 36 / ΤΧ 68
452799 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           ΤΧ 36 / ΤΧ 68
9832171
453201 ΚΑΤΩ                     ΤΧ 36 / ΤΧ 68
428932 ΑΝΩ                       ΤΧ 34 / TF 44 / TX65
429109 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         TF 44
920643 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         TX 34 / TX65
428934 ΚΑΤΩ                     TX 34 / TF 44 / TX65
429217
9831346
426997 ΑΝΩ                       8040 / 8050
411499 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ           8040 / 8050
426996 ΚΑΤΩ                       8040 / 8050
334146 ΑΝΩ                           1540
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ             1540
334146 ΚΑΤΩ                         1540
030117 ΑΝΩ                       1530 / M 103
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ         1530 / M 103
030117 ΚΑΤΩ                     1530 / M 103

Εφαρμογές