ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΣΚΙΝΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
84100965 ΑΝΩ                     CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8060 / 8070 /   8080 / 8090
87109838 ΑΝΩ                     CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 8060 / 8070 / 8080 / 8090
84076561 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 880 / 860 / 840 / 820
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432132 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 880 / 860 / 840 / 820
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320021 ΚΑΤΩ                   CX 880 / 860 / 840
84100966 ΑΝΩ                     CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
87109836 ΑΝΩ                     CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
84077046 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 720 / 760 / 780 
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432256 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 720 / 760 / 780  
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320022 ΚΑΤΩ                   CX 720 / 760 / 780
426999 ΑΝΩ                     8080 / CS 640
388367 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       8080 
426998 ΚΑΤΩ                   8080 / CS 640
427001 ΑΝΩ                     8060 / 8070
394894 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       8060 / 8070
427000 ΚΑΤΩ                   8060 / 8070 / TC 56
426995
84078414
89817834
ΑΝΩ                      TC 56
384639 398063 ΑΝΩ                      1550
335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1550
336010 ΚΑΤΩ                    1550
398862 ΑΝΩ                      1545 / Μ 140
308231 335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1545 / Μ 140
030024 ΚΑΤΩ                    1545 / Μ 140
453193 ΑΝΩ                      ΤΧ 36 / ΤΧ 68
452799 9832171 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        ΤΧ 36 / ΤΧ 68
453201 9831370 ΚΑΤΩ                    ΤΧ 36 / ΤΧ 68
428932  ΑΝΩ                     ΤΧ 34 / TF 44 / TX65
 429109  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       TF 44
 920643  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       TX 34 / TX65
 428934 429217 9831346  ΚΑΤΩ                   TX 34 / TF 44 / TX65
426996  ΑΝΩ                     8040 / 8050
411499 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        8040 / 8050
426997 ΚΑΤΩ                    8040 / 8050
334146 ΑΝΩ                      1540
1540ΠΡΟΕΚΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1540
334146 ΚΑΤΩ                    1540
030117 ΑΝΩ                      1530 / M 103
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1530 / M 103
030117 ΚΑΤΩ                    1530 / M 103

 

pict0386
pict0388
pict0387
pict0389
1-4w.gif

Περιγραφή

84100965 ΑΝΩ                     CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8060 / 8070 /   8080 / 8090
87109838 ΑΝΩ                     CX 880 / 860 / 840 / 820 /
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 8060 / 8070 / 8080 / 8090
84076561 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 880 / 860 / 840 / 820
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432132 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 880 / 860 / 840 / 820
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320021 ΚΑΤΩ                   CX 880 / 860 / 840
84100966 ΑΝΩ                     CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
87109836 ΑΝΩ                     CX 720 / 760 / 780 /
  μικρό λαμάκι 1.1/8 8030 / 8040 / 8050
84077046 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 720 / 760 / 780 
  μικρό λαμάκι 1.1/8 CR
84432256 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       CX 720 / 760 / 780  
  μεγάλο λαμάκι 1.5/8 CR
84320022 ΚΑΤΩ                   CX 720 / 760 / 780
426999 ΑΝΩ                     8080 / CS 640
388367 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       8080 
426998 ΚΑΤΩ                   8080 / CS 640
427001 ΑΝΩ                     8060 / 8070
394894 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       8060 / 8070
427000 ΚΑΤΩ                   8060 / 8070 / TC 56
426995
84078414
89817834
ΑΝΩ                      TC 56
384639 398063 ΑΝΩ                      1550
335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1550
336010 ΚΑΤΩ                    1550
398862 ΑΝΩ                      1545 / Μ 140
308231 335974 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1545 / Μ 140
030024 ΚΑΤΩ                    1545 / Μ 140
453193 ΑΝΩ                      ΤΧ 36 / ΤΧ 68
452799 9832171 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        ΤΧ 36 / ΤΧ 68
453201 9831370 ΚΑΤΩ                    ΤΧ 36 / ΤΧ 68
428932  ΑΝΩ                     ΤΧ 34 / TF 44 / TX65
 429109  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       TF 44
 920643  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ       TX 34 / TX65
 428934 429217 9831346  ΚΑΤΩ                   TX 34 / TF 44 / TX65
426996  ΑΝΩ                     8040 / 8050
411499 ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        8040 / 8050
426997 ΚΑΤΩ                    8040 / 8050
334146 ΑΝΩ                      1540
1540ΠΡΟΕΚΤ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1540
334146 ΚΑΤΩ                    1540
030117 ΑΝΩ                      1530 / M 103
  ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ        1530 / M 103
030117 ΚΑΤΩ                    1530 / M 103

 

Εφαρμογές