ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΥΝΙΕΣ ΓΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
391601 ΑΝΩ                 8080
388752 ΚΑΤΩ               8080
394417 ΑΝΩ                 8070
394656 ΚΑΤΩ               8070
383119 ΑΝΩ                 1550
336000 ΚΑΤΩ               1550
485901 1545 / Μ 140
451689 ΑΝΩ             ΤΧ 36 / TF 46 / TX 66 / TX 68
452053 ΚΑΤΩ         TX 36 / TF 46 / TX 66 / TX 68
428464 ΑΝΩ                   TF 44
918176 ΑΝΩ                   TX 34
428562 ΚΑΤΩ     TX 34 / TF 44
919898
919897 ΑΝΩ                 ΤΧ 65
84071133 ΑΝΩ   CX 880 / 8080 / 8070 CR
84452936
84100064 ΚΑΤΩ CX 880/ 8080 /8070 CR
koounies-gia-koskina-1
koounies-gia-koskina-2
1-4w.gif

Περιγραφή

391601 ΑΝΩ                 8080
388752 ΚΑΤΩ               8080
394417 ΑΝΩ                 8070
394656 ΚΑΤΩ               8070
383119 ΑΝΩ                 1550
336000 ΚΑΤΩ               1550
485901 1545 / Μ 140
451689 ΑΝΩ             ΤΧ 36 / TF 46 / TX 66 / TX 68
452053 ΚΑΤΩ         TX 36 / TF 46 / TX 66 / TX 68
428464 ΑΝΩ                   TF 44
918176 ΑΝΩ                   TX 34
428562 ΚΑΤΩ     TX 34 / TF 44
919898
919897 ΑΝΩ                 ΤΧ 65
84071133 ΑΝΩ   CX 880 / 8080 / 8070 CR
84452936
84100064 ΚΑΤΩ CX 880/ 8080 /8070 CR

Εφαρμογές