ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΦΕΣ ΣΙΤΑΡΙΟΥ/ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟY

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
84077392 GRAIN CX 820/ 840/ 860/ 880
47799886 GRAIN
84069767 CORN
84073084 GRAIN CX 720/ 740/ 760/ 780
84076775 CORN
84023205 TX 68 UNIVERSAL
9512665 TX 65 UNIVERSAL
913610 GRAIN TX 36/ TF 46/ ΤΧ 66/ ΤΧ 68/ TF 78
9502080 GRAIN
9811204 CORN
89503462 GRAIN ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ TX 66/ TX 68/ TF 78
395517 GRAIN 8080
390965 CORN
435801 GRAIN TX 65/ TX 34/ TX 32/ TF 44/ TF 42
9811203 CORN
9503460 GRAIN ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ     TX-65
9512665 GRAIN
84800499 GRAIN
433520 GRAIN 8055/ 8060/ 8070
394815 CORN
9815499 GRAIN TC-56
9513226 CORN
84019785 CORN
336029 GRAIN 1550
365732 GRAIN 1545/ M 140
9815498 GRAIN TC 54
411682 GRAIN 8040/ 8050
432166 GRAIN
411661 GRAIN
424693 CORN
335988 GRAIN 1530/ 1540
489988 GRAIN M 135/ M 103
a2-tx36-kal
a2-kofa-sitariou4
1-4w.gif

Περιγραφή

84077392 GRAIN CX 820/ 840/ 860/ 880
47799886 GRAIN
84069767 CORN
84073084 GRAIN CX 720/ 740/ 760/ 780
84076775 CORN
84023205 TX 68 UNIVERSAL
9512665 TX 65 UNIVERSAL
913610 GRAIN TX 36/ TF 46/ ΤΧ 66/ ΤΧ 68/ TF 78
9502080 GRAIN
9811204 CORN
89503462 GRAIN ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ TX 66/ TX 68/ TF 78
395517 GRAIN 8080
390965 CORN
435801 GRAIN TX 65/ TX 34/ TX 32/ TF 44/ TF 42
9811203 CORN
9503460 GRAIN ΜΕ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ     TX-65
9512665 GRAIN
84800499 GRAIN
433520 GRAIN 8055/ 8060/ 8070
394815 CORN
9815499 GRAIN TC-56
9513226 CORN
84019785 CORN
336029 GRAIN 1550
365732 GRAIN 1545/ M 140
9815498 GRAIN TC 54
411682 GRAIN 8040/ 8050
432166 GRAIN
411661 GRAIN
424693 CORN
335988 GRAIN 1530/ 1540
489988 GRAIN M 135/ M 103

Εφαρμογές