ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΑΧΑΙΡΙΟΥ

Κατηγορία προϊόντος: NEW HOLLAND
Κατασκευαστής: ΤΖΟΥΜΑΪΛΗ ΑΝΤ. ΥΙΟΙ ΟΕ

Περιγραφή
439350 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
439349 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
438993 ΑΠΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
438992 ΑΠΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
438991 ΑΠΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
438990 ΑΠΛΟΣ 13’ ΠΟΔΩΝ  
438989 ΑΠΛΟΣ 12’ ΠΟΔΩΝ  
Ν.Τ. ΤΧ-34/ΤΧ-36
922354 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 24’ ΠΟΔΩΝ                         
754340 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
918024 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
922145 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
ΤΧ-66/ΤΧ-68
89819955 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 24’ ΠΟΔΩΝ                         
89819954 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
84053865
89819953 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
89832786 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
CX
87382566 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
84068099
koxlies-maxairiou
  • koxlies-maxairiou
1-4w.gif

Περιγραφή

439350 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
439349 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
438993 ΑΠΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
438992 ΑΠΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
438991 ΑΠΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
438990 ΑΠΛΟΣ 13’ ΠΟΔΩΝ  
438989 ΑΠΛΟΣ 12’ ΠΟΔΩΝ  
Ν.Τ. ΤΧ-34/ΤΧ-36
922354 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 24’ ΠΟΔΩΝ                         
754340 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
918024 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
922145 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
ΤΧ-66/ΤΧ-68
89819955 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 24’ ΠΟΔΩΝ                         
89819954 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
84053865
89819953 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 17’ ΠΟΔΩΝ  
89832786 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 15’ ΠΟΔΩΝ  
CX
87382566 ΠΟΛΥΔΑΧΤΥΛΟΣ 20’ ΠΟΔΩΝ  
84068099

Εφαρμογές